Motorrijles: Leer motor rijden op verschillende typen motoren

Motorrijbewijs

Bij deze opleiding maken wij gebruik van diverse typen motoren van 125cc tot 600cc.
(Met welke motor jij gaat rijden is afhankelijk van je leeftijd.)
Voor minder grote mensen staat een wat lagere motor ter beschikking, zodat ook zij met beide benen goed bij de grond kunnen komen.
Het praktijkexamen bestaat uit 2 delen nl:
Deel 1: Voertuigbeheersing
Dit examenonderdeel bestaat uit 12 bijzondere verrichtingen zoals bijv. het uitvoeren van een slalom, halve draai, een remproef enz.. Tijdens het examen zal de examinator je 7 van deze verrichtingen laten uitvoeren. Als je voor dit onderdeel geslaagd bent kunnen we je examen aan gaan vragen voor deel 2.

Deel 2 Verkeersdeelneming
Tijdens dit examenonderdeel zul je moeten laten zien, dat je vlot en vooral VEILIG aan het verkeer deel kunt nemen.
Geslaagd voor deel 2? Dan rest alleen nog de gang naar het gemeentehuis voor het afhalen van je rijbewijs.
Wij wijzen je er op, dat motorrijlessen uitsluitend gegeven mogen worden aan cursisten die in het bezit zijn van een
geldig theoriecertificaat voor de motor (cat. A).
Klik voor info hierover op onze button theorieopleiding.
Voor speciale motorkleding, handschoenen en een helm, hoef je niet zelf te zorgen. Elar heeft ze voor je in alle maten.
Onze motorrijopleiding is er op gericht, dat JIJ straks met de motor rijdt en de motor NIET MET JOU.
Pas dan is motorrijden PLEZIER VOOR IEDEREEN!!!!!!

gilbert van maaren is de eigenaar van verkeerschool elar in lexmond

Directeur Gilbert van Maaren:
"De afgelopen 52 jaar hebben we duizenden cursisten mogen feliciteren! Ik zie er naar uit om ook jou de hand te mogen schudden!"