Klachtenprocedure

Wij stellen alles in het werk om ervoor te zorgen dat u/jij als klant de beste behandeling krijgt en het best haalbare product. Het kan echter een keer voorkomen dat u niet tevreden bent over een onderdeel van onze dienstverlening. Aangezien wij de tevredenheid van u als klant heel belangrijk vinden bestaat er een klachtenprocedure. Hieronder vindt u/vind je de manier waarop wij met klachten omgaan.

U stuurt uw klacht per post of via de email ter attentie van de heer N.G. van Maaren, in functie van functionaris klachtenprocedure naar:
Elar Verkeersopleidingen B.V.

Nieuwe Rijksweg 142

4128 BP Lexmond

of

info@elarlexmond.nl

  • Na ontvangst wordt uw klacht geregistreerd. U krijgt binnen een termijn van 5 werkdagen de bevestiging van ontvangst, waarna de klacht in behandeling genomen wordt.
  • De functionaris, die uw klacht behandelt, neemt contact op met degene die binnen het bedrijf bij de klacht betrokken is en verzamelt informatie omtrent uw klacht
  • Het (schriftelijke) commentaar van de medewerker krijgt u binnen een termijn van 10 werkdagen teruggekoppeld, telefonisch of schriftelijk
  • De functionaris zal deze terugkoppeling en uw klacht met u bespreken.
  • Uiteindelijk wordt aan de hand van de verzamelde informatie een uitspraak gedaan en informeert de functionaris u schriftelijk danwel telefonisch over deze uitspraak.
  • Indien de vastgestelde termijn niet gerealiseerd kan worden, zal u hiervan (schriftelijk) in kennis worden gesteld. Het uitstel zal met een maximum van 10 werkdagen kunnen worden verlengd.
  • Indien u het niet eens bent met de afhandeling van uw klacht, kunt u in beroep gaan bij de brancheorganisatie waarbij Elar Verkeersopleidingen B.V. is aangesloten. U kunt dan schriftelijk uw klacht richten aan:

Federatie Autorijschool Management (FAM)

t.a.v. dhr. R. Rutten

D’Oultremontweg 2

5154 PD Elshout

De uitspraak van de FAM is bindend voor de afhandeling van de klacht
Klachten zullen altijd vertrouwelijk worden behandeld.

De bewaartermijn voor de klachtenregistratie is vastgesteld op 7 jaar.